rettiliani, ufo

credono "serafinomassoni"? Allora, possono credere ai rettiliani, ufo, extraterresti e pure a "bingo bongo"
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    to "mariusstein" why you hate me? if I want the real good of Israel! because I will not go, in your little head? why, Are you afraid of me? I have asked to build a mosque, a church? You hate me because I asked to build the Jewish Temple?
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    You have not understood: "on what steps legally valid, was elected the Grand Sanhedrin, 200 years before Christ? " If you know, you also know that today there are no instructions! Only you, you're the only Jew in the world, who does not know th e hidden powers? Kabbalah and mysticism? Mysticism of Satan! If hypothetically, the Grand Sanhedrin, were valid, would accept bank seigniorage or the Masons of the crimes that are huge (even if legalized)!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    is not the Sanhedrin that legalizes the Temple, but it's the opposite! King founded first the temple, and then appoint the council Sanhedrin. However, the your Sanhedrin is not opposed to Kabbalah, Reincarnation, the bank seigniorage, masonry, etc. ..? lol!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    youtube put filter very powerful on "Jewish" and you can not send more than 200 addresses mettono dei filtri molto potenti su "ebrei" e non si può spedire a più di 200 indirizzi
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    לא! ללא בית המקדש? העליון / הסנהדרין של פריז, אין כל מעמד משפטי!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    Jewish religion? There is no!] There is the "tradition", and many contrasting schools of thought. With the closure of the "Supreme Sanhedrin, the fourth century (There is no central authority). Thus, we have had, so many forms, such as outliers: 1-Kabala (satanism) 2 - Talmud (necrophilia, pedophilia), 3 - reincarnation (which is the denial of monotheism). If you do not build the Temple and the Supreme Sanhedrin? They end up believing in animals! Judaism in the time of Jesus? have believed: geenna -CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  "hell"where their worm dieth not, and where the fire is not extinguished and in "Sheol"-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  where the righteous are waiting for the Messiah and risurezione. my friend "****" asks me: "what they do in the synagogue??" --ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  enéni jodéa!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    שמע, שמע ישראל, השמעה "hasan0010100" אם אתה מרגיש שאתה יודע, המדבר הצחיח אלימות ו בבדידות, שלו מוחלט, אשר התורה. כאשר איבדת את היוהרה שלך אשליות, יהוה מדבר אל הלב שלך, אז ואתה להיוולד מחדש השושן ריחני ביותר, המדבר, כל העולם יראה את היופי שלך, ולהקשיב הריח שלך, אז. שלום
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    "uncleshamy" SAID to lorenzojhwh: "christonazis. Bye" -- ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  ?? "bye"?? only for idolaters and curse of Satan! Why lorenzojhwh is a flame of the living God! and thou "uncleshamy" you can only receive a curse! As you can enter the kingdom of God if lorenzojhwh not give his consent? lorenzojhwh bring a greater kingdom of Solomon
    uncleshamy
    uncleshamy CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    I'm not interested to talk to brainwashed christonazis. Bye.
    apologeniuss
    apologeniuss CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    ...mi sa che col trattato di Lisbona prima o poi ci porteranno a noi davanti al plotone d'esecuzione!!

 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    In realtà non esiste una religione ebraica? C'è solo una "tradizione" accompagnata da tante confuse e contrastanti scuole di pensiero. Con la chiusura del "Sommo Sinedrio del IV sec., (non c'è una autorità centrale) abbiamo avuto tante forme per lo più aberranti, se non sataniche come la Kabala e addirittura al reincarnazione che è la negazione del monoteismo. Nell'ebraismo dei tempi di Gesù si riteneva composti di sette reparti (giorni) l'inferno. L'inferno era chiamato "Geenna "dove il loro verme non muore e dove il fuoco non si estingue", ed è un luogo diverso da "sheol"che è la dimora dei giusti in attesa del messia e della risurrezione. Ma noi aspettiamo con fiducia la morte di "serafinomassoni" che andrà a fare esperienza di questi posti e poi ci farà sapere. Perché uno come lui, che si è messo la lacca del professore e invece sta facendo tanto male a tanti giovani.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [POLISTRATE FOSSIL alberi preistorici che attraversano in verticale tutte le ere geologiche] apologeniuss SAID: Ciao, ho trovato un video documentatissimo circa quegli alberi sedimentati in verticale di cui parli in un tuo video, INCREDIBILE!!! Bisogna rifare tutto da capo!! [è disponibile anche su youtube si intitola: "evoluzione: fatto o credo?"] --ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  Come questi ebrei stanno ingannado e rovinando il genere umano ha dell'icredibile! Bisogna portare di fronte ad un plotone di esecuzione tutti i politici e tutti i massoni
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    1/2 RabinDealer SAID: Jedna z najsłynniejszych żydowskich myślicielek XX wieku Hannah Arendt w 1963 roku wystąpiła w książce Eichmann w Jerozolimie z dramatycznym oskarżeniem przeciw Judenratom. W swojej książce Arendt napisała: "Dla Żydów rola, jaką przywódcy żydowscy odegrali w unicestwieniu własnego narodu, stanowi niewątpliwie najczarniejszy rozdział całej tej ponurej historii." Podczas przeprowadzonej w USA zakrojonej na szeroką skalę akcji antykorupcyjnej aresztowano 44 polityków i rabinów zamieszanych w pranie brudnych pieniędzy, wyłudzanie, łapówkarstwo, a nawet nielegalny handel ludzkimi organami donosi portal Interia.pl. Prowadzona od 10 lat operacja pod kryptonimem "Bid Rig", w ramach której dokonano zatrzymań, jest jedną z największych w historii Stanów Zjednoczonych.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    2/2 RabinDealer SAID: Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych międzynarodowa sieć przestępców zdołała „wyprać co najmniej kilkadziesiąt milionów dolarów w organizacjach charytatywnych i organizacjach non-profit, kontrolowanych przez żydowskich rabinów z Nowego Jorku i New Jersey. Pieniądze te trafiały do Szwajcarii i Izraela.Wśród podejrzanych jest m. in. pięciu rabinów, a także burmistrz Hoboken, Secaucus i Ridgefield, przewodniczący rady Jersey City i wielu innych żydowskich polityków i prokuratorów. Podczas kontroli w amerykańskich synagogach zatrzymano także głównego rabina syryjskich Żydów w USA. Levy Izaak Rosenbaum został oskarżony o pośrednictwo w handlu organami ludzkimi. Kupował od ludzi nerki za 10 tys. dolarów, a sprzedawał je za 160 tys. dolarów. Rosenbaum handlował organami od 10 lat
    lorenzojhwh
    lorenzojhwh CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    among all these great Satan? You are already dead spiritually!
    lorenzojhwh
    lorenzojhwh CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    you are negative! I can not accept your friendship! becomes positive and I accept your friendship! Good is stronger than evil. Shalom blessings for you too
    BigTimeFun8
    BigTimeFun8 CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    Wow you are fill with such great knowledge, I'm impressed!
    apologeniuss
    apologeniuss CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    Ciao, ho trovato un video documentatissimo circa quegli alberi sedimentati in verticale di cui parli in un tuo video, INCREDIBILE!!! Bisogna rifare tutto da capo!! [è disponibile anche su youtube si intitola: "evoluzione: fatto o credo?"]
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    Yes unfortunately this is true.. America is run by Jews.. Most of the biggest tv corporations AND newspapers.. Not only that, even most hollywood is run by Jews, and most Americans have no idea what is going on!!! So it disturbs us to see that !!! Hopefully the truth will be revealed.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    when we have built the Jewish Temple (right) throughout the region will be peaceful. rich. lovable. The whole world will be at peace. thou shalt be a priest in the temple! Then, all the Jews of the world, will be in Israel. safely. great joy. The U.S. have a masonry satanic that took in control of all institutions: totally! and God decided to destroy everything with a giant meteorite, but I do not know yet its date /|\ quando noi avremo, costruito il Tempio Ebraico (subito) tutta la regione sarà tranquilla. ricca. amabile. Tutto il mondo, sarà in pace. tu sarai sacerdote nel tempio! Allora, tutti gli ebrei, del mondo, verranno in Israele. in sicurezza. grande gioia. Gli USA, hanno, una massoneria satanica, che, ha preso il controllo, delle istituzioni. totalmente! e Dio ha deciso, di distruggere tutto, con un meteorite gigante, ma io non so ancora la data
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    "germanberserk" SAID: what do you mean: "i am a child of God. i belive in spiritaul warfare is why i ask" -ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  We have 3 natures: human, supernatural (angels-demons), divine. Every biblical Christian (born again) is the son of God and therefore has its own nature. Example: the great saints, they did not know this and the devil, coward, beat often them. lorenzojhwh (great sinner) knows this truth, is he unnecessarily tries, Satan for beat him, Again. but Satan, that fagot / powerless, running of scared, Because, he remembers when big is pain that lorenzojhwh did to him, last.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    "germanberserk" SAID: what do you mean: "i am a child of God. i belive in spiritaul warfare is why i ask" -ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion .. Noi abbiamo 3 nature: umana, soprannaturale (angeli-demoni), divina. Ogni cristiano biblico (nato di nuovo) è figlio di Dio e quindi ha la sua stessa natura. Esempio: grandi santi, non sapevano questo e il diavolo, vigliacco li picchiava spesso. lorenzojhwh (grande peccatore) sa questa verità è inutilmente cerca Satana, per picchiare lui, nuovamente, ma Satana, quel frocio /impotente, corre spaventato, perché lui ricorda di quando dolore lorenzojhwh ha fatto a lui l'ultima volta
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    91] [you spreads to all atheists that know! Thanks!] I challenged all the Satanists(2000) to declare publicly, to "ShalomGerusalemme" (where I removed the filter), who were willing to share the fate of Satan, forever, but it is not come, anybody! Now, I challenge all the atheists of the world, always on "ShalomGerusalemme 'to give me, their soul (I know how to exploit it) with this statement: solemn, public and under oath," I "name youtube", I do so publicly, irrevocably this affidavit: i gift the my soul to "lorenzojhwh" because, could make of her, what he wants. In witness whereof, "name youtube". Any questions, scientific, and theological, has already received his answer to comments of: "humanumgenus" CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB thank you.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    head of fuck "teethindarkness" that you came, to dirtying my page? cancerous testicle, because Satan greetings if you say: "not there" Now, you gifts to me, your soul, much that it cost you? you do not believe that there is a soul! You can not be a hypocritical coward in front: 1-the World. 2-to God. 3-an infinite number of them blue that you are watching. You now or waiver of your atheism or according to the legal formula, solemn, that I have prepared for you, you gifts to me your soul. to Satanist: this may be the last chance that God gives you, to leave Satanism. I do not ask you, to adherir to a religion. But to declare to the world (if you have the courage), your eternal destiny. For this statement, I have removed your block from "ShalomGerusalemme. Tell the world your choice! Now. God protect you!
    lorenzojhwh
    lorenzojhwh CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    The Holocaust was determined for the hate of usurer jew, in Germany his situation for seigniorage banking, became dramatically, where many Germans died of hunger. The superiority of Germany in world was established because it: 1 - was left the seigniorage bank. 2 - trade used the barter. This was the cause war of aggression [as for 11-09] of Anglo American that would soon lost their superiority in the world. In fact, the Americans led a passenger ship [full explosives - laden] the "victory" in German waters to have the pretext of the war. These Satanists Americans not lose never vice make massacre of nationals. As well as "Pearl Harbor" where the Japanese first, were caused, then waited passively. For commit a massacre. but the austrialian warned them ... But the history books, sing always, for the boss ..
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    to "quicksilver231" Talmud that admits pedophilia and necrophilia is that of the fifth century? ||| il talmud che ammette la pedofilia e la necrofilia è quello del V secolo?
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    idan2bar2bar1SAID: "Stupid channel, BRO " --CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  You're bad; 1 - You take too much, place on my page 2 - you spit on my the dreams of love, which I do with YHWH, for the good of all mankind 3 - you spit on my blood, because I'm here to work for the Lord, and to risk my life |||| tu sei cattivo: 1- prendi troppo posto nella pagina 2- sputi sui sogni di amore che io faccio con JHWH per il bene di tutto il genere umano 3- sputi sul mio sangue perché io sto quì a lavorare per il Signore e a rischiare la vita
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    to "quicksilver231": The Messiah? As Cyrus? lol! When the Messiah comes there will be the resurrection and the court. and everything will be totally changed permanently, because, hell, the damned, demons, death, illness, etc. .. they will disintegrate! Alleluia! Will be a world better / best of paradise terrestrial
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    Ogni vittoria nel mondo politico e materiale si imposta prima nel mondo spirituale. Se non avessi esocizzato e umiliato tutti i satanisti del mondo, tu credi che io avrei ottenuto tanto rispetto. Se nella tua vita vioi vincere prima devi pregare. Perché soltanto nelle mani di Dio è la vittoria. Nei prossimi dieci anni? non ti voglio dire quanti milioni di uomini leggeranno i commenti che tu metti su questo canale. Per favore scrivi in maniera compatta e sfogati!
    governocraxi
    governocraxi CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    tu come mondisommersi siete imparanoiati con queste stronzate delle religioni, quando ci sono cose più importati come la ratifica del trattato di lisbona, dove hanno fatto le cose alla chitichella alla faccia del popolo sovrano. argomenta i tuoi discorsi con cose serie e concrete altrimenti tutto quello che dici è irrilevante.

 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    quicksilver231 SAID: "Isaiah said that evil will be defeated by Israel, Persia, Egypt, Assyria the nations there are now responsible to let humanity to victory against all evil - Answer-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  brother in the world is: Freemasonry, bank seigniorage, Satan! Today, nothing in the world is according to God at an institutional level. So, is not smart for us of covered in mud, each other. but weep for our sins in Temple before God and forgive. The true Messiah will rule over all the world, but He can only come first that lorenzojhwh not costruise the Temple and prepare a reign happy, as the Psalm 87.4 said: Ethiopia Egypt Philistia Tire Babylon will be a single kingdom. But the King of Israel, will protect all the human race, because he is metaphysical, so for his justice, will receive the respect of all
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    BigTimeFun8 SAID: "Who do you work for?" -- ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  lorenzojhwh respond of its actions only to YHWH, which has given to him, a prosecutor of power |||||| lorenzojhwh risponde, delle sue azioni, solo a JHWH, che ha consesso a lui, un ministero in potenza
    BigTimeFun8
    BigTimeFun8 CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    Who do you work for?
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    quicksilver231 SAID: "Isaiah said that evil will be defeated by Israel, Persia, Egypt, Assyria there are the nations responsible now to let humanity to victory against all evil --ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  fratello, nel mondo è: massoneria, signoraggio bancario, satanismo! Oggi, nulla nel mondo è secondo Dio a istituzionalmente. Così, non è intelligente, per noi, coprirci di fango, reciprocamente. ma piangere i nostri peccati nel Tempio davanti a Dio e perdonarci. Il vero messia dominerà su tutto il modo, ma Lui non può venire se prima lorenzojhwh, non costruise il Tempio e non prepara, un regno felice, come dice il salmo 87,4 : Etiopia Egitto Filistea Tiro Babilonia saranno un solo regno. Ma il Re di Israele, proteggerà, tutto il genere umano, perché lui è metafisico, così per la sua giustizia, riceverà il rispetto di tutti
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    I know all this: Messianic Jews or Jews for Jesus -CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion .. blessings+shalom -CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  1 - I have to rescue Israel from the demons that are in him 2 - and then expel the demons of all Muslims. ----CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion .. Alleluia! When I've covered the face of every jew, of shame before the entire world, Only then I'll stop! Alleluia! Shalom! *+* jew where is the Temple? *+* jew What is Freemasonry? seigniorage bank? SpA? Kabbala? NetWork? *+++* jew Where is your faith in God? --CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  "mariusstein" SAID: hay natzi ok.... natzi the tempel is gomming.. look this satan.... -ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  Natz? your NWO?
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    quicksilver231 SAID: 1) the temple is in our heart but location is where the Dome of the Rock stands now -CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  [you must not to establish the place of the Temple, but the King with the prophets have this responsibility] 2) Freemasonry is connected to this world order--CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  [Kabbala, nwo, SpA? occult power? betrayal of the Constitution? Satanism? Conspiracy?] 3) seigniorage is the current economic system we have [a crime enormous: the real power is Satan in the world] 4)where is your faith to G-D and the the land He gave to His people...Israel???--CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  [Ok! But in Israel are accepted and saved all the nations of the earth, because you have betrayed to this day the will of God? It is you who do not respect the word of God, because it is very clear for me!]
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    "christoferL" says to list: "Was this suppose to be meaningful or is it just a ridiculous ploy to get hits from this person?" --ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  God has given me every satisfaction: 10 times what a man could want. And there is nothing in this world, desirable for me, but I want to go to heaven. As the Apostle Paul: "For me to live is Christ and to die is gain!" God has given me a job to do: to see, all men as are free and siblings. You certainly of help to me, I'm convinced! But i wanted that God, the my job, he had given to another, that he had given to you. But to you, God, this work, he did not want to give. You do not ask me why, because I do not know!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    "christoferL" says to list: "Was this suppose to be meaningful or is it just a ridiculous ploy to get hits from this person?" --ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  Dio mi ha dato, ogni soddisfazione: 10 volte quello che un uomo può desiderare. E non c'è più nulla, in questo mondo, di desiderabile per me, ma desidero andarmente in cielo. Come dice l'Apostolo Paolo: "per me vivere è Cristo e morire un guadagno!" Dio mi ha dato un lavoro da fare: vedere, tutti gli uomini liberi e fratelli. Tu certo mi aiuterai, in questo, io sono convinto! Ma, io avrei voluto che Dio, il mio lavoro, lo avesse dato ad un'altro, che lo avesse dato a te. Ma a te, Dio, questo lavoro, non lo ha voluto dare. Non mi chiedere il motivo, perché io non lo so!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    Il Talmud, io non lo ho letto, ma è un'opera fondamentale della religione ebraica. Se esso è stato scritto prima del IV secolo, cioè prima che si sciolce il Sommo Sinedrio , tu ti sbagli sicuramente!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [94] lorenzojhwh in a year (with 3 channels) has: 1 - dispatched "13,620,000" messages mail 2 - exorcised all Satanists in the world, several times 3 - Following the close of 3000 sites of Satanists. etc. ... But did not find a single honest -a) satanist who declared on "ShalomGerusalemme" a willingness to receive for him same fate of Satan -b) atheist who gives him the soul -c) Muslim or jew who had the courage continue to end a conversation with him. Message to the 40 Jewish bankers, of the International Monetary Fund: "you have already won over the whole human race and brave, you were the best, therefore, YHWH as to a fat pig is coming to kill you!" CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB
    governocraxi
    governocraxi CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    infatti quando vai contro il trattato di lisbona, questi soggetti mandano i loro scagnozzi che fanno violazione della proprietà privata. Di conseguenza se ne deduce che l'unione europea è come i totalitarismi del XX secolo. quindi loro continueranno a fare cattiverie nei confronti del dissidente di turno finchè non s'inzerbinerà ad essi. infatti democrazia= degenerazione corrotta della politia.
    MoNdiS0mMerSi
    MoNdiS0mMerSi CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    Ma i libri storia cantano sempre per il padrone perché le case editrici appartengono sempre a L-oro. Anche i processi storici che hanno portato a determinati eventi sono del tutto DISTORTI e alterati. Gli ebrei come vittime della storia, gli ebrei come popolo eletto. Molte cose vengono OMESSE in modo tale che la manipolazione mentale cominci proprio dalla scuola. Solo un cieco non riesce a vedere l'inganno in questo mondo di rape che va in malora.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    DarrellMyatt1963 SAID: Hi,Thank you I am trying to spread the good news of Jesus Christ into all the world and also trying to open people's eyes to the real truth. Thanks again and may God richly bless you in all areas of your life. In Christ, Darrell Myatt
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    http://www.youtube.com/watch?v=4pHXZyNNes0 --CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion .. Dare to Dream/Dare to Build YESHUAISMERCIFUL SAID: Yahshua's presence will dwell in the Holy Temple.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    I know all this: Messianic Jews or Jews for Jesus -CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion .. blessings+shalom -CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  1 - I have to rescue Israel from the demons that are in him 2 - and then expel the demons of all Muslims. ----CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  Alleluia! When I've covered the face of every jew, of shame before the entire world, Only then I'll stop! Alleluia! Shalom! *+* jew where is the Temple? *+* jew What is Freemasonry? seigniorage bank? SpA? Kabbala? NetWork? *+++* jew Where is your faith in God? "mariusstein" SAID: hay natzi ok.... natzi the tempel is gomming.. look this satan.... -ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  Natz? your NWO?
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    eppure l'olocausto fu determinato dall'odio per l'ebreo e per il suo signoraggio bancario, che portò alla morte per fame, molti tedeschi e poi fu la causa scatenante della guerra. Ma i libri storia cantano sempre per il padrone.. come per l'11-09, gli americani portarono una nave passeggeri carica di esplosivo il "vittoria" in acque tedesche per avere il pretesto della guerra. Questi satanisti americani non perdono mai il vizio di fare strage dei propri cittadini. Come a "Pearharburt" dove l'attacco fu provocato, mentre la reazione dei giapponesi fu attesa passivamente. Nonostante che gli austrialini li avessero avvisati dell'arrivo della flotta nemica.
    kmatt125
    kmatt125 CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    Nice channel
    hannahr77
    hannahr77 CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    Shalom have you ever heard of messianic Jews or Jews for JESUS? What's your beef with the Jews and Israel?
    MoNdiS0mMerSi
    MoNdiS0mMerSi CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    Io non accendo proprio più la televisione, non solo il sabato. L'unico modo per conservare un po di equilibrio. Di questi tempi di persone equilibrate se ne vedono ben poche. Certo che l'ebreo conosce bene le tecniche della manipolazione e l'arte del burattinaio. I media infatti sono controllati dalle lobby ebraiche (sopratutto banche). Ecco perché si agitano tanto quando qualcuno prova a revisionare l'olocausto. L'olocausto è "cosa L-oro" un dogma inviolabile.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    *** Here there is more democracy! Not even in Israel! After a year I could not make for me a jew friend, because they are all terrified by the "Mossad"! Disgusting! Today I am really angry! *** Quì non esiste più la democrazia! Neanche in Israele! Dopo un anno, io non sono riuscito a farmi un amico ebreo? perché sono tutti terrorizzati dal "mossad"! Che schifo! Oggi sono veramente arrabbiato!

 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [10 agli ebrei] InternetSavage SAID: What the fuck is this giberish? Forget to take your meds today? --ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion .. Ehi babbacchione! Wailing Wall? You weep Barabbas, the criminal who YHWH, killed and buried, humiliating you, through a mosque (perfect gravestone on your crimes, and those of your fathers)! Not having built the third temple, you declared to be criminals, and children of the criminal. You are not sons of Abraham and Moses, because they do not behave like you, Masons, Satanists of the seigniorage banking. Curse of the human race!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    InternetSavage SAID: What the fuck is this giberish? Forget to take your meds today? --ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  Ehi babbacchione! Il muro del pianto? Voi piangete Barabba, il criminale che JHWH ha ucciso e seppelito, umiliando voi attraverso una moschea (perfetta pietra tombale sui vostri crimini e su quelli dei vostri padri)! Non avendo costruito il terzo tempio voi dichiarate di essere criminali e figli del criminale. Voi non siete figli di Abramo e Mosè, perché loro non si comporterebbero come voi massoni satanisti del signoraggio bancario. Maledizione del genere umano!
    governocraxi
    governocraxi CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    cosa pensi del trattato di lisbona? e sopratutto dalle ultime notizie si capisce che ci sarà un presidente del consiglio, non votato dal popolo. auuauauauauaua le profezie avevano davvero ragione, il super stato nazista che va al potere con la demonicrazia. UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO NON VOTATO DAL POPOLO QUESTA è IPOCRISIA E DITTATURA.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    governocraxi --CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  se saurisco le mail come faccio a scriverti se non metti la possibilità sulla pagina? Puoi vedere su "lorenzojhwh" come ho dovuto maltrattare un protestante. Quelli ameriani sono persone rispettabili, ma i protestanti italiani sono tutti pieni di veleno verso i cattolici e questo è un vero scandalo.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    1- only a Satanist, may be afraid of YHWH 2- only a Satanist, may be afraid of Temple 3- Jews? are all Satanists! In fact, if they were honest people, have already built the Temple [10/10 to Jews] and now you do you kill me? or they built the third Jewish Temple? If by chance you decide to kill me, do not forget to kill this too: http://lorenzojhwh.myblog.it
    governocraxi
    governocraxi CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..

    Salve cosa pensa dei protestanti? sono erranti' visto che additano il cattolicesimo e l'Ortodossia come religioni "idolatriche" e "paganeggianti"
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [9 gli ebrei] voi in questi 2500 anni, dall'esilio babilonese avete sempre saputo, che alcuni di voi facevano omicidi rituali e avete avuto omertà, perché? tanto bevevano solo il sangue dei "goim"? E sotto l'ombra delle vostre sinagoghe sono cresciute le logge massoniche e il crimine di signoraggio bancario su cui voi avete sempre lucrato: parassiti dei popoli! Avete creato una struttura perfetta per nascondere i vostri delitti! un linguaggio fatto di simboli e codici, ma comunque sempre tramite una simbologia e un linguaggio sconosciuti ai non iniziati. Voi vi siete sostituiti allo Stato. Organizzazioni segrete, abisso di criminalità. NEL TEMPO DELL'INGANNO UNIVERSALE, DIRE LA VERITÀ È UN ATTO RIVOLUZIONARIO. (GEORGE ORWELL) "Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove hanno fatto il deserto, lo chiamano pace". Televisione: il Tempio dell'umana stupidità. Lo spreco di menti che, nel silenzio del loro anonimato, rovescerebbero il mondo.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [8 gli ebrei] mai un ebreo vedrebbe la televisione passivamente, l'ebreo è istruito sui messaggi: simboli occulti(kabala), sulle tecniche della manipolazione mentale. Infatti, l'ebreo sa bene quale potente strumento di manipolazione, coercizione, ipnosi e deviazione la televisione rappresenta. Pertanto, si rivela superiore ai preti e ai monaci che hanno la televisione nei conventi. Così la sera si incontrano e parlano di tutto, ultimamente stanno parlando di lorenzojhwh. Soprattutto, non accendono la televisione il sabato, conservando così un equilibrio mentale ed una libertà di giudizio, che purtroppo non è più degli altri popoli. Ma, che tutto il genere umano vada alla malora? a loro non importa nulla!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [7 gli ebrei] DICE "MoNdiS0mMerSi" --CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  Lo so che gli ebrei sono razzisti, io posso dirlo con certezza perché ho vissuto il loro razzismo di persona e benché continuino a parlare di nazismo come ricatto morale, io so bene di che pasta sono fatti. La perfidia e l'odio che hanno, non hanno uguali. Per una persona non meschina e in buona fede come me, è difficile non cedere, a tanto odio. Ci vuole una grande forza per non cadere nel loro odio, forza che non sempre si ha, perché siamo umani e l'odio non porta certo bene e amore, per chi lo subisce. Gli ebrei veramente, essendo pericolosi traditori, per eccellenza hanno tradito anche i loro fratelli, non solo Dio. Il tradimento è insito in loro. Saluti --ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  razzisti e traditori!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [6 gli ebrei] Il signore Dio dei nostri padri, mi fa percepire intuitivamente i pensieri degli uomini. Io so cosa voi dite e cosa voi pensate. Voi siete come lo scriba e il fariseo (della parabola di Gesù) che passarono sopra all'uomo moribondo perché assalito ai briganti - maledetti - poi passò un pagano un "goim" un samaritano e fu lui ad avere compassione. Voi avete meritato l'olocausto per il crimine di signoraggio bancario e un altro olocausto è in arrivo per voi. Non appena crollerà il fondo monetario internazionale, e i popoli moriranno di fame come le mosche, ci sarà nuovamente una caccia all'ebreo. Siete voi che vi fate odiare!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [5 gli ebrei] Stop spreading evilangelical spam. And you wonder why swine flu is becoming a global pandemic. Furthermore, it is because of the Vatican's Roman heritage of cultural-colonialism, paridigm of slavery, and perpetual Inquisition that your treacherous institution is experiencing dwindling membership. Pathetic. I am blocking you, you anti-Semitic - including all descendants of Shem and excluding Edom, which is a majority of the West - pedophile-protector. Eliyyahu Enriquez --ANSWER-CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..  cowardly generationsackcloth " you sold the "Mossad" if you're a real man you come on my homepage that squash you like a fly, instead of being like a snake, on the inside pages.- LORENZOJHWH
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [4 gli ebrei] hanno sempre tradito Dio e il genere umano: continuamente! Ed hanno stancato la sua pazienza infinita, E infatti, JHWH li ha dovuti cacciare più volte, come si cacciano i satanisti. E adesso non riescono a costruire il Santo Tempio, ipocriti come sono, si riempiono la bocca di belle parole. Ma poi sanno come incassare i diamanti e i lingotti in oro, e poi non costruiscono mai il 3 Tempio a JHWH, che è la loro prima responsabilità! Maledetti come i loro padri! Una maledizione per il mondo, e pensare che Dio voleva benedire il mondo attraverso di loro!!!!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [3 gli ebrei] Sono ottusi? Criminali sono! Lo disse Gesù: "Quali dei profeti, i vostri padri non hanno ucciso? I vostri padri li hanno uccisi e voi costruite loro i sepolcri!" - Hanno ricevuto da Abramo e Mosè il compito di portare a JHWH tutti i popoli del mondo? E invece schiavizzano tutti i popoli del mondo! Essi hanno aperto una voragine infernale(accoliti di satana) e ci tirano dentro tutto il genere umano. è l'unico popolo veramente libero, ed è l'unico popolo, che può liberare il genere umano dal signoraggio bancario satanico e massonico e se ne fregano! Ci lasciano morire dissanguati con un costo del denaro che è pari al 270 %, se ne possono comprare così di bombardieri!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [2 Gli ebrei] sono superiori agli altri popoli, perché conoscono i poteri occulti e i meccanismi del signoraggio bancario, infatti in occidente tutte le sinagoghe non sonno delle affiliazioni massoniche? diciamo sinagoghe di satana? In maniera un po più intima rispetto a tutte le altre religioni. Gli ebrei sanno che la televisione è un crimine totale, un insieme di menzogne studiate e utilizzate dai poteri occulti per manipolare le masse. Che la politica è tutta una farsa e sanno che devono mantenere il segreto.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    [1 Gli ebrei] poi sono razzisti! Lo sono sempre stati e per questo che si sono fatti sempre odiare. Parassiti, strozzini, ed usurai. Ma, non ti dico quanto possono essere ipocriti. Infatti, mentre non possono prestare denaro ad usura ai loro connazionali, lo possono fare verso di noi, che siamo i "goim". Quanto pronunciano questa parola è come se dicessero "cani!" La nostra vita per loro? è pari alla vita degli animali! Perché hanno solidarietà solo per se stessi e gli altri possono tutti impazzire sotto l'usura del signoraggio e la tirannia della massoneria, perché tanto loro non possono subire queste cose loro sono la massoneria!
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    +++ per favore prima di fare a me una domanda, voi leggete e meditate i commenti, essi sono la storia di un ministero in potenza, cioè sono tante schede che compongono un libro +++ please first of you do to me a question, you read and ponder the comments, they are the story of a ministry in power, ie are many cards that make up a book
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    29/ott/09 R:R:[93] [cabala is satanism] Dice -CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion .. "MoNdiS0mMerSi" Si la cabala è esoterismo (e satanismo). L'11 sett. è ispirato proprio alla cabala. L'11 nella cabala rappresenta la giustizia ma molti sono ignoranti oppure non vogliono credere che esista gente che decide le sorti del mondo tirando i fili nell'ombra. Altri invece sanno e hanno scelto il male osannando questi malati come se fossero eroi. 11 settembre e cabala. La Mistificazione Rivelata Parte 1/2 Analisi cripto-simbolica 11 settembre 2001 e nuovo ordine del mondo http://www.youtube.com/watch?v=UoP93XiJYwU Si chiamano NegaZIONisti e con la negazione fanno il loro stesso gioco. Sono dei veri nazisti che ricattano il mondo.
 humanumgenus♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ UniusRei3                                           CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Evolution is Religion ..
    Risposta a "SantoSchopenhauer " se esistesse un vero ateo, mi avrebbe certamente regalato l'anima, cioè una cosa che per lui non esiste. Ma non esiste nel mondo un vero uomo! Cioè non esiste nel mondo un uomo veramente coerente. Come potrebbero esistere la massoneria, le S.p.A., e il signoraggio bancario? Se il Governo si curasse dei suoi cittadini?
    lorenzojhwh
 • humanumgenus
  humanumgenus ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  CustodeDellaFede - to be my co-worker?, You've decided to be my enemy, to do of yourself, in fact, a alleto of the Satanists. Your presumption about theology, and about supernatural realities?: it was been your downfall. Now, your mental imbalance, has become a dire warning against all my enemies, bearing witness to the whole world .. your God? no has been able to protect you, from the strength of this ministry, which is in Unius REI -- da essere il mio collaboratore?, tu hai deciso di essere il mio nemico, per fare di te stesso, di fatto, un alleto dei satanisti. La tua presunzione, circa la teologia, e circa le realtà soprannaturali: è stata la tua rovina. ora, il tuo squilibrio mentale, è diventato, un monito terribile, contro tutti i miei nemici, a testimonianza del mondo intero.. il tuo Dio? non ha saputo proteggere te dalla forza di questo ministero, che è in Unius REI
 • humanumgenus
  humanumgenus ha pubblicato un commento
  33 minuti fa
  Datagate. "Even Italy was passing personal data to the United States." RaiNews24. A yellow, in yellow, in the largest espionage case, in U.S. history. The web page, of the Guardian in which they revealed, that, at least seven EU countries, among which Italy, collaborating with the U.S. in the collection of personal data in the context of international agreements intelligence, there is no longer available online. At least six EU countries, including Italy, cooperate with the U.S. in the collection of personal data in the context of international agreements intelligence. also Italy, Denmark, the Netherlands, France, Germany and Spain. These seven countries have secret agreements with the United States for passing data. On the basis of international agreements intelligence - ANSWER - 1. IMF-NWO have transformed: all Muslims, in Islamists, then: it is essential to: 2. isolate the Satanists Americans, immediately: 3. close, all the Masonic associations
 • humanumgenus
  humanumgenus ha pubblicato un commento
  36 minuti fa
  Datagate. "Anche l'Italia passava dati personali agli Usa". RaiNews24 - 10 minuti fa. Un giallo nel giallo del più grande caso di spionaggio della storia americana. La pagina web del Guardian in cui si rivelava che almeno sette Paesi Ue, tra cui l'Italia, collaborano con gli Usa nella raccolta di dati personali in virtù di accordi internazionali di intelligence non è più disponibile online. Almeno sei paesi della Ue, tra cui l'Italia, collaborano con gli Usa nella raccolta di dati personali in virtù di accordi internazionali di intelligence. anche l'Italia, la Danimarca, l'Olanda, la Francia, la Germania e la Spagna. Questi sette paesi avrebbero accordi segreti con gli Stati Uniti per il passaggio di dati. In base agli accordi internazionali di intelligence,-- ANSWER -- 1. FMI-NWO hanno trasformato: tutti i musulmani in islamisti, quindi: è indispensabile: 2. isolare i satanisti americani immediatamente: 3. chidere tutte le associazioni massoniche
 • humanumgenus
  humanumgenus ha pubblicato un commento
  43 minuti fa
  Rothschild Pharisee 666 322 187AUDIOHOSTEM FED ECB IMF-NWO, ARAB LEAGUE, King Saudi Arabia --- this may be the only rational explanation, the only political interpretation of historical events, "ye are coalesced, to tear destroy: Israel: and all the mankind " --- questa può essere l'unica spiegazione razionale, l'unica lettura politica degli avvenimenti storici, "voi vi siete coalizzati, per dilaniare Israele e tutto il genere umano"
 • humanumgenus
  humanumgenus ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  Rothschild Pharisee 666 187AUDIOHOSTEM FED ECB IMF-NWO - 1. the world that you've created? destroys the presence of God: YHWH, in the hearts of men (which is why the Islamists are the killers), 2. because, you love so much. the "living dead" zombies aliens abductions? 3. fool idiot crazy, as you can think, of, not to trigger the reaction of our CREATOR ONNIOTENTE, at a certain moment? 4. and that moment? is near! -- 1. il mondo che, tu hai creato? distrugge la presenza di Dio: JHWH, nel cuore degli uomini (ecco perché, gli islamisti fanno gli assassini), 2. perché tu ami così tanti i "morti viventi": zombies aliens abductions? 3. imbecille, come tu puoi pensare, di non scatenare la reazione del nostro CREATORE ONNIOTENTE, ad un certo momento? 4. e quel momento? è vicino!
 • humanumgenus
  humanumgenus ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  KABUL, June 30. - Afghan President Hamid Karzai has denounced: the existence of a plan, supported by some countries'''' (also afraid to name the demons: ARAB LEAGUE: Saudi Arabia: the religious maniacs, who are pushing into the abyss, the human race to do, genocide planned by the worldwide caliphate :) for: Afghanistan into a reality'' federal and feudal'' and hand over: one part to the Taliban. In a press conference with British Prime Minister David Cameron, Karzai reiterated: that: in the last six months: some countries, non-Western, are trying: to impose a federal project'': feudal and in which: some areas of 'Afghanistan would pass: under the control of the Taliban.'' --- ANSWER - were been the Pharisees Illuminati, IMF-NWO 666, that, have raised Islamic imperialism, to make: the final predation: of all mankind
 • humanumgenus
  humanumgenus ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  KABUL, 30 GIUgno. - Il presidente afghano Hamid Karzai: ha denunciato: l'esistenza di un piano, ''sostenuto da alcuni Paesi'' (ha anche paura: a nominare i demoni: LEGA ARABA: Arabia Saudita: i maniaci religiosi, che, stanno spingendo nel baratro, il genere umano: per fare, il genocidio previsto dal califfato mondiale:), per: costituire in Afghanistan ''una realtà federale: e feudale'', consegnandone: una parte ai talebani. In una conferenza stampa: con il premier britannico: David Cameron, Karzai: ha ribadito: che: negli ultimi sei mesi: alcune Nazioni, non occidentali, stanno cercando: di imporci un ''progetto federale: e feudale in cui: alcune zone dell'Afghanistan: passerebbero: sotto il controllo dei talebani''. --- ANSWER -- sono stati: i farisei Illuminati, del FMI, che, hanno sollevato l'imperialismo islamico, per fare la predazione definitiva: di tutto il genere umano
 • humanumgenus
  humanumgenus ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  ROMA, 30 GIU - Italia, ma, anche Germania, Francia e altri paesi: Ue: hanno accordi segreti: con gli Usa: per il passaggio di dati personali: alla National Security Agency: lo denuncia al Guardian: la nuova 'talpa' del Datagate, Wayne Madsen. E secondo: lo Spiegel, gli Usa: spiano: anche: diplomatici: e pc Ue. "Sarebbe uno scandalo enorme", afferma l'Europarlamento, che: chiede spiegazioni immediate. Il trasferimento di Snowden: è nelle mani della Russia, dice: il presidente ecuadoregno Correa. --ANSWER -- i massoni Bildenberg, e tutti i (demo-pluto-giudaico-massoni, per rovinare Israele), loro non possono dire: "noi non ne sapevamo niente!", perché, questi crimini non potevano essere commessi, senza, il loro tradimento.
 • dominusUniusRei
  dominusUniusRei ha pubblicato un commento
  3 ore fa
  666 IMF-NWO: IHateNEWLAYOUT has posted a comment, 6 hours ago: "@ MyJHWH?? California?? lol" --ANSWER -- where lives my love?, I also live them! if Jesus of Bethlehem, has put in me the love for all people, and to every people, and to every nation, perhaps I am guilty? dove vive il mio amore?, li anche io vivo! se, Gesù di Betlemme, ha messo in me, l'amore per ogni persona, e per ogni Popolo, e per ogni Nazione, forse io sono colpevole? Am I: a traitor to the Constitution, Satanist, murderess, thief, liar, mason: such as: all Islamists, Pharisees, Illuminati, Obama Bush, Kerry, Rothschild and all politicians of the world? sono forse io: un traditore della Costituzione, satanista, assassino, ladro, bugiardo, massone: come: tutti gli islamisti, farisei, Illuminati, Obama Bush, Kerry, Rothschild e tutti i politici del mondo? [scolds all of you the Holy Spirit, ye cursed children of the devil! rimprovera tutti voi lo Spirito Santo, maledetti figli del demonio!]
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  [to prevent the love between Jews and Christians was invented, by IMF-NWO 666, 322, the myth of "Christian-Nazi"] [per impedire l'amore tra ebrei e cristiani: viene inventato, dal FMI-NWO 666, 322, il mito: di: "cristiani-nazisti"] Vatican Newspaper: Giovanni Palatucci Collaborator Charge Is Attempt To Smear Catholic Church And Pope Pius XII. Reuters | By Philip Pullella. Posted: 06/25/2013 . Vatican paper contests study on alleged Nazi collaborator. Sat, Jun 22 16:33 PM EDT. VATICAN CITY (Reuters) - The Vatican newspaper said on Saturday a decision by scholars to brand a wartime Italian previously praised for saving Jews as a Nazi collaborator was part of an attempt to smear the Catholic Church during the papacy of Pope Pius XII. An article, titled "To Strike at the Church of Pius XII" and written by historian Anna Foa, said the decision to re-classify Giovanni Palatucci, a Catholic, as a collaborator was at best hasty and more study was needed.
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  [to prevent the love between Jews and Christians was invented, by IMF-NWO 666, 322, the myth of "Christian-Nazi"] Palatucci had been previously credited with saving around 5,000 Jews while he was police official in the city of Fiume, now part of Croatia. He died in the Dachau concentration camp in Germany in 1945 at the age of 35. In 1990, Israel's Yad Vashem Holocaust Memorial honored Palatucci as a Righteous Among the Nations, the highest recognition for those who helped Jews during World War Two. But, earlier this week The New York Times reported that the U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington was removing mention of his exploits from an exhibition after officials learned of new evidence that purports to show he was a Nazi collaborator. In her article in the Vatican newspaper, Foa, a Jewish-Italian author and historian at Rome's La Sapienza University, said the target of the move against Palatucci was "the Church of Pius XII".
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  [to prevent the love between Jews and Christians was invented, by IMF-NWO 666, 322, the myth of "Christian-Nazi"] "The impression is that ... in targeting Palatucci the desire was essentially to hit a Catholic involved in rescuing Jews ..., " she wrote. "But this is ideology and not history," she wrote. The issue of whether the Vatican and the Church under Pius XII did all it could to help Jews had dogged Catholic-Jewish relations for decades. Pius reigned from 1939 to 1958. Critics of Pius say he turned a blind eye to the Holocaust but his supporters say he worked behind the scenes to encourage the Church to save Jews because speaking out more forcefully would have worsened the situation for all. Foa wrote that more documentation and study was necessary about Palatucci "from comparisons with other situations and not from interpretation".
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  [to prevent the love between Jews and Christians was invented, by the IMF-NWO 666, 322, the myth of "Christian-Nazi"] The New York Times article said more than a dozen scholars from the Centro Primo Levi at the Center for Jewish History in New York reviewed nearly 700 documents before concluding that Palatucci was a Nazi collaborator and not a savior of Jews. Among other things, the scholars concluded that Palatucci was sent to Dachau not because he helped Jews but because German occupiers accused him of embezzlement and treason. [pour empêcher l'amour entre juifs et chrétiens a été inventé par le FMI-NWO 666, 322, le mythe de la «Christian-nazi"] [para evitar que el amor entre los Judios y los cristianos se inventó, por el FMI-NWO 666, 322, el mito de la "Christian-nazi"] [for å hindre at kjærligheten mellom jøder og kristne ble oppfunnet, av 666 IMF-NWO, 322, myten om "kristen-Nazi"]
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  06/28/2013 VATICAN. Pope: Christian unity, an "urgency" in a world "hungry for truth and love". Francis receives Ecumenical Patriarchate delegation in Rome for the feast of Saints Peter and Paul. The Pope and Bartholomew, who sent a message, highlight how the search for unity is not the compilation of different opinions promulgated to integrate in a harmonious way, but the revelation of the one truth expressed through and in the divine person of Jesus Christ. 06/29/2013 VATICAN. Pope: like Peter and Paul, let us be conquered by Christ. In today's Angelus, Francis noted that today is a day of celebration for the Church of Rome and the universal Church. The Church of Peter and Paul "has become, immediately, spontaneously, the reference point for all the churches around the world. Not for the power of the Empire, but for the strength of martyrdom, the testimony of Christ." He greeted the Ecumenical Patriarch of Constantinople and said a Hail Mary with those present.
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  06/28/2013 VIETNAM Catholic lawyer in jail on false charges prays and fasts before his trial Hunger strike is increasingly becoming a tool of civic protest against prison conditions and illegal arrests. Le Quoc Quan goes to court on 9 July on 'tax evasion' charges. For activists, this is a ploy the authorities used to imprison him. Barred from his profession, he has continued the fight for rights on his blog. -- ANSWER -- @VIETNAM -- STOP! your crazy ideology
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  7 ore fa
  ROMA, 29 GIU - Incubo finito per Rimsha Masih, la ragazza pakistana cristiana disabile accusata da un imam di blasfemia per aver bruciato pagine del Corano. Rimsha ha raggiunto con la sua famiglia il Canada e ha iniziato una nuova esistenza. Il caso, che aveva suscitato l'indignazione internazionale, scoppio' dopo l'arresto della 14enne nell'agosto 2012. Rimsha fu rilasciata dopo tre settimane, quando si scopri che le prove contro di lei erano state manipolate. Tuttavia continuo' a ricevere minacce di morte. -- ANSWER -- @King Saudi Arabia -- quando il genere umano: potrà uscire: dall'incubo: della tua maledizione? un cristiano viene ammazzato, ma, un altro: è costretto ad andare via, perché solo voi siete i santi, e tutti gli altri sono satana.
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  7 ore fa
  Morta astrofisica Hack, Addio signora stelle. La scienziata è deceduta la notte scorsa all'ospedale di Cattinara, dove era ricoverata, da una settimana. Messaggio di Napolitano: ha onorato l'Italia. --- ANSWER -- arrivederci Margherita.
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  7 ore fa
  infatti, non è possibile: poter impostare: la fratellanza universale: su basi soggettive, o religiose, o spirituali! "la fratellanza universale è soltanto, impostata, sulla pura razionalità della legge naturale: "fai il bene, ed evita il male", cioè, non mentire. non fare ad un altro uomo, il male, che, tu non vuoi ricevere per te, uguali diritti, ed uguali doveri per tutti". è tutto qui, il mio insegnamento pubblico! non c'è altro, e non ci potrebbe mai essere altro!
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  7 ore fa
  @my JHWH -- se, io potessi dare questa "croce", questa "pena", di interpretare: il ruolo di Unius REI, ad un altro uomo? lo lo farei molto volentieri! ... ed infatti, tutto quello che: io ho detto nella fede, e dal punto teologico?, ha solo un valore personale ed intimo: per me stesso, ... quindi, non ha nessun significato, dal punto di vista politico. infatti, in politica io sono come un ateo! son soltanto i satanisti di questa pagina che costringono me a parlare di religione, o di teologia.
 • HolyJHWHsanto
  HolyJHWHsanto ha pubblicato un commento
  7 ore fa
  @cannibal IHateNEWLAYOUT FMI-NWO.-- [Unius REI è un prototipo, per ogni uomo, tutti possono e devono interpretare il ruolo di Unius REI] il mio insegnamento: è pura razionalità, (il mio ruolo è una proposta politica precisa: per il Regno di Palestina. Circa la mia persona, essa, non ha nulla di narcisistico, carismatico, o profetico, io non ritengo di essere più importante di nessun altro uomo in questo pianeta, e meno di nulla: riguardo il culto della personalità) e, tutto questo: potrebbe dare la vita al mondo, voi satanisti siete la malattia, il cancro e se, il mondo vuole vivere? vi deve estirpare!

  World Watch List 2013:

  Worldwide 100 million Christians are persecuted for their faith in Jesus.

  Every year, Open Doors publishes the World Watch List, illustrating the countries where Christians are most persecuted. The Open Doors World Watch List is the only annual survey of religious liberty conditions of Christians around the world. It measures the degree of freedom of a Christian to live out their faith in five areas of life - private, family, community, congregation and national life, plus a sixth element measuring the degree of violence.
  In 2012, Christians in Nigeria, Iraq and Syria experienced the most violence, closely followed by those in Sudan and Columbia. In Eritrea, Myanmar, Kenya and Egypt the levels of anti-Christian violence were also extremely high.
  North Korea remains the most nightmarish state in which to practice Christianity in the world today, taking out the top spot for the 11th year in a row. However, the 2013 Open Doors World Watch List also highlights the most significant persecution trend of 2012 as a rise of Islamism in every country that experienced the Arab Spring. This has resulted in massively increased pressure on large parts of the church in the Middle East and North Africa.
  The trends are not uniformly gloomy however. In the Far East, with the exception of North Korea, the communist states have all marginally improved their treatment of Christians. Laos, Vietnam and China have all moved down the list.
  Dropping out of the list this year, for various reasons, are Chechnya, Turkey, Cuba, Belarus and Bangladesh.

  Click countries below to view profiles of the top 10

  1. North Korea
  2. Saudi Arabia
  3. Afghanistan
  4. Iraq
  5. Somalia
  6. Maldives
  7. Mali
  8. Iran
  9. Yemen
  10. Eritrea
  See More Country Profiles